Vergoedingen

 

Zorgverzekering

Als u een aanvullende verzekering heeft, worden uw behandelingen vergoed vanuit deze verzekering. De polis die u heeft afgesloten, bepaalt hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Chronische aandoeningen

Voor patiënten met een chronische indicatie geldt een andere regeling. Als uw klacht of aandoening voorkomt op de lijst van chronische aandoeningen die het ministerie van Volksgezondheid heeft opgesteld betaalt u, als u géén aanvullende verzekering heeft alleen de eerste 20 behandelingen zelf. Heeft u deze wel, dan worden de eerste 20 (of een deel hiervan) vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Denk bij chronische aandoeningen aan het revalideren na een nieuwe heup of knie, bepaalde longaandoeningen etc.

Eigen risico

Fysiotherapie valt niet onder het verplichte eigen risico, tenzij u een chronische indicatie heeft. In dat geval kan het zijn dat u een rekening van uw verzekeraar ontvangt voor het eigen risico. Het gaat dan om behandelingen fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan is het eigen risico dus niet van toepassing.

Heeft u vragen over uw verzekering of twijfelt u of uw klacht onder een chronische indicatie valt, vraag het me gerust. Ik raad u tevens aan uw polis goed te bekijken. Lees voor meer informatie op www.defysiotherapeut.com.