Psychosomatiek

 

Psychosomatiek of psychosomatische geneeskunde is een medisch gebied dat zich bezighoudt met de ziektebeelden die zich vooral lichamelijk manifesteren, maar waarbij psychische factoren een duidelijke factor zijn. Het betreft vooral aandoeningen die in de ICD-10 (internationaal gehanteerde lijst van ziekten) zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Neurotische stoornissen, stress-gebonden stoornissen en somatoforme stoornissen’ (tegenwoordig ook wel psychofysiologische aandoeningen genoemd). Het woord psychosomatisch komt van de Oud-Griekse woorden ψυχή (psuchè) dat ‘geest’ betekent en σῶμα (soma) dat ‘lichaam’ betekent. De psychoanalyticus Franz Alexander stond aan de wieg van de moderne psychosomatische geneeskunde.

Aan de psychosomatische geneeskunde dragen veel verschillende disciplines bij, waaronder psychologie (met name klinische psychologie), psychiatrie (met name neuropsychiatrie en liaisonpsychiatrie), immunologie, dermatologie, psychoneuro-immunologie, gynaecologie, psychoneuro-endocrinologie en pijnbehandeling.